Podpisové karty, naše PF a od koho jsme obdrželi PF