Připomínáme si smutné výročí . . .

18.12.2012 15:20

 

vzpomínka     fotogalerie

Dnes 18.12. 2012 uplynulo již šest let ode dne, kdy nás po těžké nemoci opustil náš otec Jan Chalupný (+65). Kdo jste taťku znal, věnujte mu tichou vzpomínku . . .

                                                                                                            . . . děkujeme, Jirka a Jan Chalupný ml.